Αστικό πράσινο: Το must της εποχής μας

Αστικό πράσινο: Το must της εποχής μας

Αναμφίβολα το αστικό πράσινο αποτελεί έναν παράγοντα και μέτρο για το υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής μιας πόλης. Στις περιοχές αστικού πρασίνου, η βλάστηση αποτελεί τον άμεσο συνδετικό κρίκο του ανθρώπου µε τη φύση. Η αειφορική ανάπτυξη ως έννοια Τα τελευταία χρόνια ολοένα και εμφανίζεται η αειφορική ανάπτυξη των πόλεων. Για να επιτευχθεί όμως αυτή η έννοια,…