Μελέτη - Σχεδιασμός κήπων
Μελέτη - Σχεδιασμός φυτεμένων δωμάτων
Φυτοτεχνική Διαμόρφωση
Τοποθέτηση χλοοτάπητα
Κατασκευή δικτύων αυτόματης άρδευσης
Χωματουργικά
Επίβλεψη έργων πρασίνου
Συμβουλευτικές υπηρεσίες Γεωπόνου
Συντήρηση κήπων